Сансевиерия Зейланика. выс.40 см -цена 1200, 60 см-цена 1300 р., выс 120 см- цена 9500 р.

Сансевиерия Зейланика